Cuccurucucu Testo + Audio

CU CU RU CU CU PEDALA

 

cu cu ru cu cuuuuu pedalaaaaa
aiaiaiaiaiiiii i t-days...
CU CU RU CU CU CU CU CU CUUUUUU PEDALAAAAA
AIAIAIAIAIIIII I T-DAYS…

 

La massa critica dei ciclisti urbaaani
che dall'xm si spostavano al nettuuno
per HUMAN MOTOR suonavo sopra i carri samba
e dalle bici si cantavano canzoni:
soltanto calorie!
la macchina non va più!
da quando se n'è andata via respiro un po di più u u u u
il cielo è grigio con i suv

 

cu cu ru cu cuuuuu pedalaaaaa
aiaiaiaiaiiiii i t-days...
CU CU RU CU CU CU CU CU CUUUUUU PEDALAAAAA
AIAIAIAIAIIIII I T-DAYS…

 

L'ira funesta, dei ciclisti assetati
di spazi liberi e di zone pedonaaali
cantami o diva, di storie verameente eccezionali
di citta' libere da polveri sottiiiiiiili
i suv e i motorini, non li voglio più!!
in giro per il centro storico, ci sei solo tu uuuu
ANDREA COLOMBO PENSACI TU!!

 

cu cu ru cu cuuuuu pedalaaaaa
aiaiaiaiaiiiii i t-days...
CU CU RU CU CU CU CU CU CUUUUUU PEDALAAAAA
AIAIAIAIAIIIII I T-DAYS…

 

laaaady Graziella…you can try
insegna all'assessore a pedalar ooohohhh
lady Graziella…you can find
a real way to do it better

 

once upon a time you have promised (Andreah)
aaaaa real pedonalization
like in Amsterdam! dam dam....

 

cu cu ru cu cuuuuu pedalaaaaa
aiaiaiaiaiiiii i t-days...
CU CU RU CU CU CU CU CU CUUUUUU PEDALAAAAA
AIAIAIAIAIIIII I T-DAYS…

 

laaady graziella..you can try
insegna all'assessore a pedalar ooohohhh
lady graziella..you can find
a real way to do it better

 

once upon a time you have promised (andreah)
a real pedonalization
LIKE IN AMSTERDAM!

Allegati: 
Categoria: